Általános Szerződési Feltételek

Az alábbi dokumentum nyomtatott formában elérhető bemutatótermünkben is.

Az alábbi üzleti feltételek érvényesek minden ajánlatunkra, szállításunkra és szolgáltatásunkra. Bármilyen módosítás, még akkor is, ha az a felek között megbeszélésre került, csak írásban, személyesen a szerződés módosításával lehetséges.

Szerződés: Megrendelésnek, megállapodásnak csak a vevő és a Szállító által aláírt, dátummal ellátott megrendelés visszaigazolás tekinthető. Szóbeli megrendelésre és a megrendelés módosításra nincs lehetőség.

Árak: Árajánlat szerint, a megadott műszaki tartalommal.

Fizetési feltételek: A megrendeléskor a bruttó ár 50%-át szükséges előlegként befizetni. A számla végösszege a kiszállítás, telepítés előtt, illetve kizárólag termék vásárlása esetén a telephelyi átvételekor esedékes. A gyártás indítása és a késztermék szállításának feltétele az előleg befizetése, illetve a végszámla kiegyenlítése. Amennyiben az előleg befizetése ill. átutalása késik, úgy a szerződésben vállalt szállítási határidő a késedelmes napok számával meghosszabbodhat.

Fizetési mód: Készpénzzel a pénztárban, vagy banki átutalással. utalás esetén a pénzügyi teljesítés tényének hiteles (banki) igazolása szükséges. A vételár teljes kiegyenlítéséig a Szállító a termékekre a tulajdonjogát fenntartja. Az elkészült termékek a Vállalkozó raktárából kizárólag az ellenértékük teljesítése után szállítható el és építhető be.

Gyártási határidő: 1-3  hét,  beépítés esetében 2-6  hét, nyomtatott üvegek esetében 3-8 hét, Németországi szerelvények esetében 3-8 hét.

Szállítási határidő után két héten belül történő szállítás még időben történő teljesítésnek minősül. Az áru készre jelentése (e-mail, SMS) szerződésteljesítésnek minősül. A határidőket a felméréstől és a teljes műszaki tartalom megadásától és az előleg beérkezésétől kell számítani. Vismajor, közlekedési- és üzemzavarok, munkabeszüntetés, nyersanyagban és hasonlókban felmerülő hiány esetében a szállítási határidő a fentiek következtében kiesett időtartamnak megfelelő teljesítési idő meghosszabbításához vezetnek. Amennyiben egy esetleges szállítási késedelem felmerül, a Szállító évi 5% kötbért tartozik megfizetni a Vevő részére írásos igény esetén. Fentieken túli kártérítési igény a gyártó részére nem róható fel. A Szállító fenntartja magának az előszállítás és a részszállítás jogát.

Teljesítés: Készre jelentés és a végszámla rendezése után a Szállító telephelyén, állványon, csomagolás nélkül található meg az áru. A Szállító lehetőséget biztosít a megrendelt termékek telephelyi – fizetést megelőző átnézésére. A Szállító a termék a Vevő, vagy meghatalmazottja (megbízott szállító) részére történő átadását követően mennyiségi és minőségi reklamációt nem fogad el. A nem általunk telepített/szállított termékek esetén a későbbi viták elkerülése végett az átvételkor írásban, de legkésőbb 24 órán belül az esetleges sérüléseket és lap elhajlásokat azonnal jelezni kell, mert azokra való hivatkozást a későbbiekben nem fogadunk el. A termékek csomagolásához NEM biztosítjuk a csomagoló anyagot. A szállító vagy szállíttató személy gondoskodik a szükséges alátétfák stb. biztosításáról. Meghatalmazottnak tekinthető minden olyan személy, aki a Megrendelő személyes megjelenése hiányában a helyszínen, mint képviselő megjelent. A képviselő személyét a Megrendelő semmilyen módon nem vitathatja. Amennyiben a termék végszámláját a Megrendelő a feltüntetett határidőn belül nem teljesíti  az esetlegesen felmerülő fizetési felszólítási adminisztrációs díjak (5000 Ft+ÁFA/alkalom) és ügyvédi költségek (25.000 Ft+ÁFA/alkalom), valamint a behajtás költségeinek esetleges bírósági és egyéb járulékos költségeinek megfizetését a Megrendelő nem vitatja és azokat teljesíti.

Szállítás: A Megrendelő értesítését (készre jelentését) követően 1 héten belül a Vevő által biztosított gépjárművel, vízszintes vagy függőleges helyzetben rögzítve történik. Külön kérésre a Szállító előre egyeztetett díjazás és elszámolás mellett megszervezi a késztermék kért helyszínre juttatását (telekhatárig). A kockázatviselés a Megrendelő részére az áru raktárunkban történő felrakással veszi kezdetét. A kiszállítás NEM tartalmazza az emeletre, lakásba, házba  történő beszállítást. A Vevő tudomásul veszi, hogy a kiértesítéstől számított egy héten belül az árut elszállítja. Ha ez nem történik meg, a Szállító minden további megkezdett hét után 10 000 .-Ft + ÁFA tárolási díjat számolhat fel megrendelésenként, melynek jogosságát a Megrendelő nem vitathatja.

Csomagolás: A termékek csomagolással nincsenek ellátva. A sérülések elleni védelemről való további fokozott gondoskodás a Megrendelő kötelessége. A kilincs és egyéb opcionális tartozék , amennyiben a megrendelés részét képezi, külön csomagolva kerül átadásra.

Nyílások előkészítése a falban: A kész termékek kizárólag abban az esetben nyújtják a bemutatóteremben tapasztalt minőséget, amennyiben az üvegeket fogadó falnyílások kiképzése is megegyezik a bemutatóteremben kialakított nyílásokkal. A megfelelő fogadószerkezet kialakítása az épület kivitelezését végző kőműves vagy szárazépítő feladata és az építtető felelőssége. Amennyiben a helyszíni felmérés során hibát tár fel a felmérést végző szakember, a Megrendelő köteles a megkifogásolt hibákat a szállítás, telepítés időpontjáig elhárítani és a felmérőlapon rögzített falnyílás méreteket kialakítani.

Szakszerű telepítés feltételei: Az épület-kivitelezési pontatlanságokért a Megrendelő felel, az erre visszavezethető esztétikai problémák nem képezhetik reklamáció tárgyát, még abban az esetben sem, ha erre külön nem hívtuk fel a Megrendelő figyelmét. A felmérés időpontjában a padlón a végleges padlóburkolatnak, a falkávákon – amennyiben tervezve volt – a végleges falburkolatoknak fent kell lennie! Az esetleges padlószint szintkülömbségeiért Cégünk nem vállal felelősséget és nem korigálja azt. A burkolatok pozícionálásáról, miszerint a burkolatok az ajtó alá futnak, vagy hozzá zárnak, a Megrendelő szabadon dönt, de köteles az eredeti felmérési lapon rögzített falnyílás méreteket biztosítani.

Helyszíni felmérés: Külön kérésre, ha a beépítést, mint külön szolgáltatást is megrendelik, az anyagok gyártása előtti pontosítás végett díjazás ellenében felmérést végzünk, egyéb esetekben felmérést nem vállalunk. A felmérés nélkülözhetetlen feltétele a végleges padló- és falburkolatok megléte, függetlenül attól, hogy új beépítésről vagy cseréről van szó. Amennyiben a végleges burkolatok nincsenek elhelyezve, a Megrendelő nyilatkozik az utólagosan elhelyezésre kerülő burkolatok méreteiről, a falnyílás esetleges módosulásáról, de ezzel a felelőséget is vállalja a megrendelőlapon rögzített falnyílásméretek kialakításáért.   Amennyiben a felmérést nem társaságunk végzi, úgy a felelősség a Megrendelőt terheli.

Beépítés: Árajánlat alapján a Szállító vállalkozik az elkészült üvegszerkezetek helyszíni beépítésére is. Amennyiben a Megrendelő hibájából valamely termék nem kerül beépítésre, úgy a Megrendelő köteles minimum nettó 25.000Ft-ot téríteni az újbóli kiszállás előtt (Budapest). A termékek helyszíni telepítése építőipari szakmunka, a beépítések zajjal, és veszélyes hulladék keletkezésével járhat . A beépítéshez szükséges engedélyeket, illetve a beépítéshez szükséges körülményeket a Megrendelő köteles beszerezni, illetve biztosítani. A beépítéskor véletlenszerűen keletkező esetleges károkozások nem képezhetik reklamáció és egyéb későbbi kártérítési igény alapját. A felméréseket és beépítések munkaidőben, hétköznpokon 9-16 óra közt történnek, ezen kívüli időszakokra a Szállító külön díj ellenében vállalkozik, amennyiben a munkavállalói hajlandóság ezt lehetővé teszi.

A beépítés díja: A beépítés díja, összege a munka elkezdése előtt egyenlítendő ki. A díj tartalmazza a rögzítéshez szükséges segédanyagot, a szerkezetek szakszerű rögzítését és szükség szerinti beállítását, a kilincsek felrakását és a tartozékok átadását vagy kérésre felhelyezését.

A beépítés ütemezése: Az üvegek gyakorlatilag az építkezés utolsó fázisában, a teljes szerelvényezés, a padló- és falburkolatok és a festés elkészülte, valamint a falszerkezetek teljes kiszáradása után építhetőek be. A szerelés időpontját érdemes a szakipari munkák elkészülte utánra időzíteni, így a Megrendelő megvédheti üvegeit az esetleges sérülésektől.

Átadás-átvétel:  A munkalapon minden hibát, sérülést fel kell tüntetni. Utólagos észrevételt semmilyen formában nem tudunk elfogadni.

Garancia: A Szállító minden általa gyártott, forgalmazott, szakszerűen beépített üvegre a törvényben előírt szavatosságot, 12 hónap, garanciát vállal. A szakszerűtlen beépítés és karbantartás, idegen eredetű javítás, beavatkozás, változtatás esetén a Szállító mentesül a szavatosság alól.

A jótállás nem terjed ki a Megrendelő által biztosított anyagokra és az esetleges, utólagos (72 órán túl) üvegtörésekre, mechanikai sérülésekre, A NEM RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLATBÓL BEKÖVETKEZŐ KÁROKRA, valamint a nem megfelelően kialakított fogadószerkezett miatt bekövetkező hibákra. (Burkolat, fuga és beépített profilok) A zuhanyzók vízzárása csak akkor megfelelő, ha az ajtó alatt a burkolat lejtése meghaladja a használat közben kialakuló vízoszlop magasságát. (beleértve a fugákat is) A burkolat megfelelő kialakításáért a megrendelő felel.

A vízzárások akkor tökéletesek, ha az épített falak a talajjal 90 fokos szöget zárnak be és felületük egyenes.

A jótállás feltétele a szakszerű beépítés, az általunk épített szerkezet részleges, vagy teljes megbontásával a garancia érvényét veszti.

Minőségi kifogásait a Vevő minden esetben írásban köteles közölni. Minőségi kifogás esetén a Szállító 30 napon belül szakembert küld a hiba elhárítására. Jogtalan hibabejelentés esetén a Vevő köteles a Szállítónak a kiszállással kapcsolatos költségeit megtéríteni. A szavatossági idő az átadás napjával indul függetlenül attól, hogy a Vevő mikor veszi birtokba az árut. Az áru az átvétellel véglegesen és fenntartás nélkül elfogadottnak tekintendő, a kifogásokat haladéktalanul (24 órán belül) a Vevőnek írásban kell jeleznie. Ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy a Vevő elfogadta és kifogástalannak minősítette az árut. Amennyiben a Vevőt terhelő körülményekből eredően nem tud 1 héten belül gondoskodni a termék átvételéről és elszállításáról, a kockázatviselés kezdete az áru készre jelentésének időpontja. A fentiek értelmében vállalkozó kizárólag súlyos gondatlanságból adódó károsodásokért felel. Garanciális igény bejelentését kizárólag írásban fogadjuk el, melyet az uveg@uvegstudio.hu címre kérünk küldeni. A hibás termékek cseréje minden esetben a Szállító telephelyén történik. A nem általunk beépített termékek esetén nem vállalunk garanciát.

Megfelelő tájékoztatás: A megrendelés előtt alaposan gondolja át esetleges további kérdéseit, legyenek azok a felhasználással kapcsolatosak, avagy technikai természetűek, s tegye fel kollégáinknak! A megrendelést kizárólag abban az esetben írja alá, amennyiben minden kérdésére teljes körű, mindenre kiterjedő választ kapott és a szerződési feltételeinket el tudja fogadni. A Megrendelő az előlegszámla befizetésével kijelenti, hogy a termékkel kapcsolatban mindenre kiterjedő teljes körű tájékoztatást kapott. Minden szabvány kivitelezéstől eltérő esetben (nem megfelelő fogadószerkezetbeli kialakítások, kivitelezések, gazdasági okokból adódó kényszermegoldások) a kivitelezési megoldhatóság és felelősség a Megrendelőt terheli, még abban az esetben is, ha a felmérést vagy tájékoztatást társaságunk szakemberei végezték.

Budapest, 2015. 01. 01.